ΚΑΝΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ
Κάντε Κράτηση

Όροι Ενοικίασης

01. Πολιτική Ακύρωσης Κρατήσεων

Είναι δυνατή η επιστροφή όλου του ποσού της προκαταβολής, εάν ακυρώσετε την κράτησή σας 7 ημέρες πριν από την έναρξη της μίσθωσης.
Για ακυρώσεις μεταξύ 7 ημερών έως και 48 ωρών πριν την έναρξη της μίσθωσης, η χρέωση θα είναι το 30% του ποσού της προκαταβολής.
Σε περίπτωση ακυρώσεων 48 ώρες πριν την έναρξη της μίσθωσης, η χρέωση θα είναι το 100% του ποσού της προκαταβολής.

02. Ηλικία Οδηγού

Για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, οι μισθωτές θα πρέπει να είναι μεταξύ 26-75 ετών και για τις ενοικιαζόμενες μοτοσικλέτες, scooter και ΑΤV, οι μισθωτές θα πρέπει να είναι μεταξύ 26-65 ετών.

03. Τρόποι Πληρωμής

Για όλες τις κατηγορίες ενοικιαζόμενων οχημάτων, ο μισθωτής θα πρέπει να προσκομίσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από τη Notos Rent a Car για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

04. Άδεια Oδήγησης

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι κάτοχος νόμιμης άδειας οδήγησης ήδη για τουλάχιστον ένα έτος.

05. Ελάχιστος Χρόνος Μίσθωσης/Περίοδος Χάριτος

Μετά τη λήξη της συμφωνηθείσας περιόδου μίσθωσης, η Notos Rent a Car προσφέρει στον μισθωτή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 30 λεπτά αργότερα, χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά τη λήξη της παραπάνω περιόδου χάριτος, ο μισθωτής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

06. Πρόστιμα και Παραβάσεις

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.

07. Ασφάλεια

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από τη Notos Rent a Car οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για τυχόν ζημιές του ενοικιαζομένου οχήματος.

07.01. Απαλλαγή Eυθύνης (CDW)

Η ευθύνη του ενοικιαστή για τυχόν ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των €300 για τις κατηγορίες A,B, των €550 για τις κατηγορίες C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E και των €850 για τις κατηγορίες F.

Παρακάτω δείτε συγκεντρωτικά το κόστος της απαλλαγής ευθύνης και το ποσό της απαλλαγής:
Κατηγορία Οχήματος: Κόστος Απαλλαγής Ευθύνης, CDW/Ποσό Απαλλαγής
A, B: 10€/300€
C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E: 14€/550€
F: 15€/850€

07.02. Κάλυψη Κλοπής (ΤΡ)

Η κάλυψη κλοπής περιλαμβάνεται στο πακέτο CDW.

07.03. Κάλυψη Οδηγού

Η κάλυψη οδηγού προσφέρεται καλύπτοντας το κόστος αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου ή/και ολικής/μερικής ανικανότητας.

08. Έξοδα Φακέλου Ατυχήματος

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, στο οποίο αποδεικνύεται η υπαιτιότητά του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

09. Χρέωση για Παράδοση/Παραλαβή στο Αεροδρόμιο

Η χρέωση εφαρμόζεται κατά τις εκτός λειτουργίας ώρες του γραφείου μας.

10. Πολιτική Καυσίμου

Κατά την παραλαβή του οχήματος από τη Notos Rent a Car, η στάθμη του καυσίμου καταγράφεται και εφόσον διαπιστωθεί χαμηλότερη στάθμη καυσίμου συγκριτικά με αυτή κατά την παραλαβή του οχήματος, τότε προκύπτει χρέωση για τον ανεφοδιασμό των καυσίμων.
Τέλος ανεφοδιασμού καυσίμων:10 €.

11. Extras

11.01. Επιπρόσθετος/-οι Οδηγός/-οί.

Μόνο κατόπιν αιτήματος, με ημερήσια χρέωση.

11.02. Παιδικά Καθίσματα

Διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος, με ημερήσια χρέωση.

11.03. Πλοηγός – GPS

Διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος, με ημερήσια χρέωση.

12. Διαθεσιμότητα Στόλου/Οχημάτων

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης.

13. Παραλαβή-Παράδοση

Κάθε παραλαβή και παράδοση εντός των ωρών λειτουργίας του γραφείου μας παρέχεται δωρεάν.

14. Εκμίσθωση Εκτός Συνόρων

Παρέχεται μόνο κατόπιν πρότερης έγγραφης συμφωνίας με τη Notos Rent a Car.

15. Μεταφορά Σε Πλοίο

Εκτός του νησιού της Αντιπάρου, η μεταφορά σε πλοίο επιτρέπεται μόνο κατόπιν πρότερης έγγραφης συμφωνίας με τη Notos Rent a Car.Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά αυτού.

16. Οδική Βοήθεια

Καλέστε από κινητό τηλέφωνο στο 11555 (24ώρη εξυπηρέτηση).

Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες
Επιλέξτε ημερομηνίες